Nomes e Códigos Cor Vermelha

  IndianRed #CD5C5C  
  LightCoral #F08080  
  Salmon #FA8072  
  DarkSalmon #E9967A  
  LightSalmon #FFA07A  
  Crimson #DC143C  
  Red #FF0000  
  FireBrick #B22222  
  DarkRed #8B0000  

Nomes e Códigos Cor Rosa

  Pink #FFC0CB  
  LightPink #FFB6C1  
  HotPink #FF69B4  
  DeepPink #FF1493  
  MediumVioletRed #C71585  
  PaleVioletRed #DB7093  

Nomes e Códigos Cor Laranja

  LightSalmon #FFA07A  
  Coral #FF7F50  
  Tomato #FF6347  
  OrangeRed #FF4500  
  DarkOrange #FF8C00  
  Orange #FFA500  

Nomes e Códigos Cor Amarela

  Gold #FFD700  
  Yellow #FFFF00  
  LightYellow #FFFFE0  
  LemonChiffon #FFFACD  
  LightGoldenrodYellow #FAFAD2  
  PapayaWhip #FFEFD5  
  Moccasin #FFE4B5  
  PeachPuff #FFDAB9  
  PaleGoldenrod #EEE8AA  
  Khaki #F0E68C  
  DarkKhaki #BDB76B  

Nomes e Códigos Cor Roxa

  Lavender #E6E6FA  
  Thistle #D8BFD8  
  Plum #DDA0DD  
  Violet #EE82EE  
  Orchid #DA70D6  
  Fuchsia #FF00FF  
  Magenta #FF00FF  
  MediumOrchid #BA55D3  
  MediumPurple #9370DB  
  Amethyst #9966CC  
  BlueViolet #8A2BE2  
  DarkViolet #9400D3  
  DarkOrchid #9932CC  
  DarkMagenta #8B008B  
  Purple #800080  
  Indigo #4B0082  
  SlateBlue #6A5ACD  
  DarkSlateBlue #483D8B  
  MediumSlateBlue #7B68EE  

Nomes e Códigos Cor Verde

  GreenYellow #ADFF2F  
  Chartreuse #7FFF00  
  LawnGreen #7CFC00  
  Lime #00FF00  
  LimeGreen #32CD32  
  PaleGreen #98FB98  
  LightGreen #90EE90  
  MediumSpringGreen #00FA9A  
  SpringGreen #00FF7F  
  MediumSeaGreen #3CB371  
  SeaGreen #2E8B57  
  ForestGreen #228B22  
  Green #008000  
  DarkGreen #006400  
  YellowGreen #9ACD32  
  OliveDrab #6B8E23  
  Olive #808000  
  DarkOliveGreen #556B2F  
  MediumAquamarine #66CDAA  
  DarkSeaGreen #8FBC8F  
  LightSeaGreen #20B2AA  
  DarkCyan #008B8B  
  Teal #008080  

Nomes e Códigos Cor Azul

  Aqua #00FFFF  
  Cyan #00FFFF  
  LightCyan #E0FFFF  
  PaleTurquoise #AFEEEE  
  Aquamarine #7FFFD4  
  Turquoise #40E0D0  
  MediumTurquoise #48D1CC  
  DarkTurquoise #00CED1  
  CadetBlue #5F9EA0  
  SteelBlue #4682B4  
  LightSteelBlue #B0C4DE  
  PowderBlue #B0E0E6  
  LightBlue #ADD8E6  
  SkyBlue #87CEEB  
  LightSkyBlue #87CEFA  
  DeepSkyBlue #00BFFF  
  DodgerBlue #1E90FF  
  CornflowerBlue #6495ED  
  MediumSlateBlue #7B68EE  
  RoyalBlue #4169E1  
  Blue #0000FF  
  MediumBlue #0000CD  
  DarkBlue #00008B  
  Navy #000080  
  MidnightBlue #191970  

Nomes e Códigos Cor Marrom

  Cornsilk #FFF8DC  
  BlanchedAlmond #FFEBCD  
  Bisque #FFE4C4  
  NavajoWhite #FFDEAD  
  Wheat #F5DEB3  
  BurlyWood #DEB887  
  Tan #D2B48C  
  RosyBrown #BC8F8F  
  SandyBrown #F4A460  
  Goldenrod #DAA520  
  DarkGoldenrod #B8860B  
  Peru #CD853F  
  Chocolate #D2691E  
  SaddleBrown #8B4513  
  Sienna #A0522D  
  Brown #A52A2A  
  Maroon #800000  

Nomes e Códigos Cor Branca

  White #FFFFFF  
  Snow #FFFAFA  
  Honeydew #F0FFF0  
  MintCream #F5FFFA  
  Azure #F0FFFF  
  AliceBlue #F0F8FF  
  GhostWhite #F8F8FF  
  WhiteSmoke #F5F5F5  
  Seashell #FFF5EE  
  Beige #F5F5DC  
  OldLace #FDF5E6  
  FloralWhite #FFFAF0  
  Ivory #FFFFF0  
  AntiqueWhite #FAEBD7  
  Linen #FAF0E6  
  LavenderBlush #FFF0F5  
  MistyRose #FFE4E1  

Nomes e Códigos Cor Cinza

  Gainsboro #DCDCDC  
  LightGrey #D3D3D3  
  Silver #C0C0C0  
  DarkGray #A9A9A9  
  Gray #808080  
  DimGray #696969  
  LightSlateGray #778899  
  SlateGray #708090  
  DarkSlateGray #2F4F4F  
  Black #000000